Kærlighedens manualer

"Det slår aldrig fejl. Hver gang jeg af omstændighederne bliver tvunget til at forholde mig til en ny digital triumf på markedet, opstår dilemmaet: Bliver tingene fra nu af forenklede eller bliver de tværtimod mere uoverskuelige?"

Retræter og søndagsåbent

Retræte er på vej frem. Kunne man som et paradoks læse her i avisen for nylig. Artiklen handlede om moderne menneskers behov for fordybelse og spiritualitet. Biskop Arendt fra Haderslev Stift udtrykte interessen for retræte således: - Hvis vi havde bare lidt mere helligdagskultur, ville det ikke være attraktivt på samme måde. Og her har vi pointen! For hvad er helligdagskultur? Det er noget, der er under afvikling. Tag bare søndagene. Myndighederne har for nylig erklæret lukkeloven på retur. I forvejen følte en del butikker sig pressede til at holde søndagsåbent, men fra nu af eksisterer der næppe noget valg. Til trods for at de flydende arbejdstider giver problemer i familien. Man går ud fra et scenarium, hvor familien bevæger sig fra oplevelse til oplevelse i tryg forvisning om, at hjulene snurrer, og niveauet er ens alle ugens dage. Samtidig har der aldrig været så megen stress og så mange stress-relaterede sygdomme. Arbejdet og den evigt åbne mobiltelefon, samt adgangen til nettet gør selvfølgelig sit. Men en evig hverdag bidrager også. De ubrugte muligheder stresser os. Vi vil det hele, og vi vil have det hele. Her og nu! Vi er konsumstyrede og tåler ikke udsættelse af vore behov. Man taler om, at børn gerne må kede sig. Men hvad med de voksne? Kunne man forestille sig, at de samme positive resultater af den tilstand også ville indtræffe for dem, hvis der var forskel på søgn og helg, som det hed i gamle dage?