Kærlighedens manualer

"Det slår aldrig fejl. Hver gang jeg af omstændighederne bliver tvunget til at forholde mig til en ny digital triumf på markedet, opstår dilemmaet: Bliver tingene fra nu af forenklede eller bliver de tværtimod mere uoverskuelige?"

Pålægschokolade og politisk korrekthed

Politisk korrekthed finder man i de mest overraskende sammenhænge. Og man skal endelig ikke undervurdere dem, signalet er vigtigt, og konsekvenserne kan ubønhørligt indfinde sig. For eksempel har ritualerne omkring fælles morgenkaffe på arbejdspladsen eller ved møder ændret sig drastisk. Hvor man tidligere fejrede fødselsdage og andre mærkedage med kaffe og rundstykker og en Gammel Dansk til, er alkoholen nu i realiteten afskaffet. Man skåler i kaffe, glasset får lov at stå. Ja, nogle demonstrerer deres afholdenhed ved at vende det om. Nu er det de færreste, der ønsker at drikke sig berusede klokken 9 om morgenen, men mådehold ikke længere nok. Ved overhovedet at drikke alkohol, viser du en form for opsætsighed. Det er blevet politisk ukorrekt at servere og drikke alkohol i fællesskabet Som kompensation måske - hvad ved jeg? - har der til gengæld sneget sig noget nyt ind i morgenkomplet'en, nemlig pålægschokolade! I begyndelsen troede jeg, der var tale om unge mennesker, der havde bragt barndommens behov for slik med sig til arbejdslivet. Men tendensen har bredt sig og er vokset til en trend. Voksne mennesker skammer sig ikke længere over at spise slik til morgenmaden, til gengæld er de blevet utrygge ved at drikke alkohol. Der er sket en infantilisering af smagen. Og signalværdien er klar: Jeg er et ufarligt menneske, der har kontrol over sig selv. Jeg fortjener det bedste af det bedste: Den lyse pålægschokolade.